KLAVIR

IVAN HOLODOV, IV omš

Klasa: Čila Stojšić

I mesto

KATARINA RAKANOVIĆ

 III smš

Klasa: Dina Šuklar

II mesto

HARMONIKA

MARKO TRIVUNOVIĆ, IV smš

Klasa: Milka Obrić

LAUREAT

MIROSLAV GRUBIĆ, III omš

Klasa: Gordana Đurić

IV mesto

KLARINET

MATIJA RAIČEVIĆ, I omš

Klasa: Đuro Pete

II mesto

MARIJA LETIĆ, I omš

Klasa: Đuro Pete

XVI mesto

FAGOT

JEFIMIJA ŠIPKA, III omš

Klasa: Aleksandra Maslenjak

XIX mesto

FLAUTA

DAJANA ŠORAK, II smš

Klasa: Jasna Marković Vujanović

IV mesto

ANĐELA POPOVIĆ, I smš

Klasa: Jasna Marković Vujanović

X mesto

 

Čestitamo učenicima i njihovim profesorima, kao i klavirskim saradnicima na postignutom uspehu.