4. Смотра стваралаштва српских композитора и
Стручни скуп-трибина: Актуелна питања у проучавању Мокрањчевих Руковети
Предавачи професори Соња Маринковић и Небојша Тодоровић
28. новембар 2014.