Rok za prijave je do 25. oktobra 2015. godine.
Detalje možete videti na adresi:
www.petarstojanovic.edu.rs