Mesto:Bačka Palanka
Adresa:Akademika Milana Kurepe br.10
PTT:21400
Opština:Bačka Palanka
Telefon:021/752-287
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Sandra Milutinović
Telefon direktora:021/751578
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.muzickabackapalanka.com
Prvi e-mail:shristic@eunet.rs
Drugi e-mail:stevanhr@mts.rs
Facebook:https://www.facebook.com/-----144030125645013/?fref=ts

Škola za osnovno muzičko obrazovanje

“Stevan Hristić”

 

slikaskole2

Nakon osnivanja, oktobra 1954. godine, sam početak rada MŠ „Stevan Hristić“, bio je skroman. Nastava se odvijala u dvema malim prostorijama, koje su ujedno bilei garderoba nekadašnjeg pozorišta. Sa samo dva odseka, klavirskim i odsekom violine, te prve godine u školu se upisalo čak 84 učenika, mada je ih je samo 48 završilo razred.

Preseljenjem u sadašnju zgradu u Uskoj ulici (Akademika Milana Kurepe br. 10), koje je usledilo nakon godinu dana od osnivanja, otvaraju se nove mogućnosti za razvojškole. U skladu sa potrebama grada, postepeno se povećavao broj učenika i nastavnika, kao i broj instrumenata koji se u njoj učio. Danas, škola ima pet odseka, klavirski, harmonike, žičani, duvački i teorijski. U okviru njih se izvodi stručna nastava osnovnog muzičkog obrazovanja na sedam instrumenata: klavir, harmonika, violina, gitara, tambura, flauta i klarinet. U odnosu na prvu deceniju postojanja (1954.-64.) broj učenika i nastavnika je utrostručen, te se danas muzički obrazuje oko tristo učenika, a nastavu izvodi 23 nastavnika uz stručnu pomoć i saradnju pedagoga. Sve aktivnosti i stremljenja same škole imaju evidentno i značajno učešće u kulturnom i obrazovnom životu Bačke Palanke. Brojni kamerni sastavi, orkestar harmonika, veliki hor, Horić Hristić, povezuju učenike i omogućavaju im zajedničko muziciranje. Nastavnici u školi pored pedagoškog rada i muzičkog obrazovanja učenika upoznaju i sa samom umetnošću, razvijajući u njima estetske i etičke vrednosti.

Poslednjih godina MŠ „Stevan Hristić“ se sve više otvara ka najbližem okruženju organizujući brojna gostovanja, tematske koncerte (Filmska muzika, Muzika za ples, Etno koncerti), kao i manifestacije (Dan uličnih svirača, Dan otvorenih vrata). Pored brojnih visokih nagrada koje su učenici ove škole donosili sa brojnih takmičenja u njenoj 60-to godišnjoj istoriji, sve je značajnije i izraženije opredeljenje škole da uzme vodeću ulogu u umetničkom i kulturnom životu grada.