Mesto:Bačka Topola
Adresa:Glavna 84
PTT:24300
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/715-504
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://somobt.5mp.eu/web.php?a=somobt
Prvi e-mail:somobt@stcable.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

U našem gradiću sa oko 18000 stanovnika, od 1966. god. postoji škola za osnovno muzičko obrazovanje.Osvrnemo li se, s radošću možemo konstatovati,da je broj učenika bio i ostao u stalnom porastu.Bilo kada da se zamislimo pred neizvesnom budućnošću, odgovore potražimo u bogatoj prošlosti.Toliko joj dugujemo, a još odgovorniji smo u pogledu sutrašnjice.
Ove školske godine osnovnu Muzièku školu u Bačkoj Topoli pohađa oko 300 učenika, upisanih na odsek klavira, harmonike, violine, violončela, flaute, gitare i solo-pevanja, a istovremeno funkcionišu i muzičko zabavište, kao i pripremno odeljenje.
Sedište Muzičke škole nalazi se u adaptiranom objektu starom skoro 100 godina.Raspolažemo sa pet učionica i koncertnom salom, kapaciteta 80 sedišta, u kojoj se inače odvijaju časovi solfeđa, teorije muzike, probe hora i orkestara, đačkih koncerata, ali i radionica muzičkog zabavišta.Dvonedeljno u njoj nastupaju naši učenici u okviru đačkog koncerata, javnog časa, u njoj polažu ispite, tu se odvijaju gostovanja učenika drugih muzičkih škola i umetnika.
Opremljenost nam raste iz godine u godinu, stare instrumente zamenjujemo novim.U bačkotopolskoj Muzičkoj školi rade i nastavnici koji su nekada bili njeni učenici, pa su joj se vratili po sticanju višeg stepena obrazovanja.Ima i nastavnika koji su se tek sada pridružili našem kolektivu.