Šesti muzički festival u Aranđelovcu od 16. do 23. marta 2013. Dobrodošli takmičari, roditelji i drugi navijači, profesori i svi ostali!
Detalji se nalaze na sajtu škole —> http://www.muzicka-ar.rs/festival/sesti-muzicki-festival-2013/