ZMBŠS je za direktore i članove pedagoških veća organizovala programe stručnog usavršavanja broj 709 „Školsko zakonodavstvo-osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja“, autora Smilje Krnete i Biljane Lajović i broj 402 „Primena IOP-a u radu sa decom izrazitih muzičkih sposobnosti, sa osvrtom na evropsku praksu“, autora Mile Lacković.
Oba seminara tretiraju aktuelnu problematiku, za one koji upravljaju školom, s obzirom na izmene Zakona o osnovama sistema i Individualizovani obrazovni plan, kao novinu u ovom zakonu.

Detaljnije o seminaru na sajtu ZMBŠS http://www.zmbss.org/srl/novosti.php?id=40