Seminar „Primena individualizovanog obrazovnog plana u radu sa decom izrazitih muzičkih sposobnosti, sa osvrtom na evropsku praksu“, autora i realizatora Mile Lacković, biće održan u petak, 27.1.2012., u vremenu od 10 do 16h. Više o seminaru —–> http://www.kostaman.rs/upload/PozivNaSeminar.pdf