20. aprila je u ministarstvu prosvete je održan sastanak u Sektoru za razvoj i visokio obrazovanje predstavnika firme Galilej, kao Autora školskog informacionoig sistema Galis i predstavnika MIP. Najavljeno je da će od kraja juna MINP krenuti intezivno na rešavanju problema sa JISP. Prvi rezultati bi trebali da budu u toku 2016.

SASTANAK U MINISTARTSTVU PROSVETE NA TEMU JISP!