Sllike iz Kampa etno muzike održanog u Šandorvalvi (Mađarska), 1-7.4 2012.

http://www.msbartok.edu.rs/nepzenetabor_sandorfalva_2012sr.php