• Srednja muzička škola – ponedeljak, 3. 11. 2014. roditeljski sastanak, u 18 sati u O.Š. „L.Savatić“  
  • Osnovna muzička škola – sreda, 5.11. u sali škole M.Š. „K.Manojlović“ roditeljski sastanci predstavnika klasa za izbor kandidata za članove Saveta roditelja i to po sledećem rasporedu:
    -u 17,00 sati za klavirski odsek
    -u 17,30 sati za sve ostale odseke
    -u 18,00 Sednica Saveta roditelja