RODITELjSKI SASTANAK POLAZNIKA MUZIČKOG VRTIĆA I MUZIČKOG ZABAVIŠTA biće održan u PONEDELjAK, 10. SEPTEMBRA U 18 časova
u maloj sali škole.