U jagodinskoj muzičkoj školi „Vladimir Đorđević“ održan je dvodnevni seminar za nastavnike teoretske nastave „Ritmički i melodijski dikatati u muzičkoj školi“ predavača prof. Vladimira Jovanovića, na kome su prisustvovali i nastavnici naše škole.