Na vašaru muzičkih instrumenata u Galleriji, 27.aprila, nastupali su učenici Muzičke škole. Nedeljno jedanput sastaju se i vežbaju na alternativnim instrumentima (platične flaše, plastične čaše, hemijske olovke, papir, itd.) i nazvali su sebe: Rithmoland.