FLAUTA

PREDKATEGORIJA

Ana Kemiveš                                                                     LAUREAT I ZLATNA nagrada                                                      

Klasa: Mirjana Grgić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

 

Koruga Anđela                                                                 III nagrada

Klasa: Mirjana Grgić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

 

I KATEGORIJA

 

Natalija Kojičić                                                               II nagrada

Klasa: Mirjana Grgić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

 

III KATEGORIJA

Tijana Krulj                                                                    I BRONZANA nagrada

Klasa: Mirjana Grgić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

 

KLARINET

PREDKATEGORIJA

 

Matija Raičević                                                             I SREBRNA nagrada

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

 

IV KATEGORIJA

Marko Ivković                                                                I SREBRNA nagrada

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

 

Nemanja Nikolić                                                             II nagrada                                                           

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

 

Dušan Ćirović                                                                II nagrada

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

 

SAKSOFON

I KATEGORIJA

 

Elena Lazareska                                                          I ZLATNA nagrada

Klasa: Zoran Kmicikević

Kl. saradnja: Marija Đokić

 

III KATEGORIJA

Ivan Popov                                                                 II nagrada

Klasa: Zoran Kmicikević

Kl. saradnja: Marija Đokić

 

 Čestitamo učenicima,njihovim profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!!!