– 25.03.2015 – KONCERT ODSEKA ZA GITARU I DUVAČKOG ODSEKA, Sala škole – 19 časova

– 26.03.2015 – KONCERT GUDAČKOG ODSEKA, Sala škole – 19 časova

– 27.03.2015 – KONCERT SVIH ODSEKA , Sala škole – 19 časova

– 28.03.2015 – KONCERT SVIH ODSEKA , Sala škole – 19 časova

– 29.03.2015 – KONCERT KLAVIRSKOG ODSEKA, Sala škole – 19 časova

– 30.03.2015 – KONCERT KLAVIRSKOG ODSEKA, Sala škole – 19 časova

– 31.03.2015 – KONCERT SOLO PEVAČKOG ODSEKA, Sala škole – 19 časova

– 01.04.2015 – KONCERT ODSEKA ZA GITARU, Sala škole – 19 časova

– 02.04.2015 – KONCERT ODSEKA ZA KAMERNU MUZIKU, Sala škole – 17.30 časova

– 06.04.2015 – KONCERT SOLISTA I ANSAMBALA ŠKOLE, Zadužbina Ilije M. Kolarca – 20 časova

Dragi prijatelji dođite da zajedno uživamo u predivnim tonovima koji će nam u svom izvođenju priuštiti najtalentovaniji učenici naše škole .