Za naše drage učenike

„Unapred odlučite da nećete odustati, ma kakve bile prepreke na koje ćete nailaziti. Svaki zastoj na putu do cilja posmatrajte kao izazov i učenje koje morate proći da biste postali osoba kakva želite biti i ostvarili ono što želite. Snagu ne možete pozajmiti od nekoga, možete je samo steći i izgraditi sami.“

Psihologija uspeha