Propozicije za Republičko takmičenje u PDF formatu, za sve koji su zainteresovani da nastupe u okviru ove manifestacije, će biti dostupan do kraja novembra.

http://www.slavenski.edu.rs/PROPOZICIJE%20%20ZA%20REPUBLICKO%20%20TAKMICENJE%202012%20%282%29.pdf