Sadašnji i bivši studenti Akademije umjetnosti (Odsjek za glumu i Odsjek za muziku) Slobomir P Univerziteta u saradnji sa Studiom Sistem su sa predstavom PROMETEJ učestvovali na 54. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ovogodišnja novina festivala je PRKOS, festival u festivalu, odnosno takmičenje omladinskih pozorišta. Festival je održan u periodu od 5. do 10. avgusta 2015. godine. Na knjaževačkim pozornicama nastupilo je nekoliko stotina mladih ljudi, među kojima su i predstavnici Slobomir P Univerziteta.