Karl Marija fon Veber: Serenada
Frančeska Grgin,3.SMŠ – viola
Klasa: Tomislav Milošević, prof.
Klavirska saradnja: Minjana Ivanković, prof.

Džejms Huk: Sonata G-DUR, 1 stav
Ana Stupar,4.OMŠ – violončelo
Klasa: Đorđe Milošević, prof.
Klavirska saradnja: Minjana Ivanković, prof.

Sergej Rahmanjinov: „Ovde je dobro“
Magdalena Antić, 3.SMŠ – solo pevanje
Klasa: Ivana Dimitrijević-Aranđelović, prof.
Klavirska saradnja: Jelena Šinjeg, prof.

Lisnaj se goro zelena
Pesma uz pratnju kavala sa Kosova
Peva: Ana Grujić 2.SMŠ
Kaval: Andrej Lukman 3.OMŠ
Klasa: Nataša Mihaljinac,prof.
Miloš Nikolić, prof.