ETNOMUZIKOLOGIJA – soba 30, prof. Mirjana Latić
ponedeljak 25.08. u 9.00, utorak 26.08. u 9.00

ISTORIJA MUZIKE – soba 30, prof. Mirjana Latić
ponedeljak 25.08. u 11.00, utorak 26.08. u 11.00

OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI – konsultacije, soba 30
petak 22.08. u 11.00

PRIPREME ZA SVE INSTRUMENTALNE PREDMETE (ČITANJE S LISTA, UPOREDNI KLAVIR,
GLAVNI PREDMET) BIĆE ODRŽANE U DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM.

ISPITI ĆE BITI ODRŽANI 25.08, 26.08. i 27.08.2014.
RASPORED POLAGANJA ISPITA BIĆE OBJAVLJEN U PETAK 22.08.2014.
NA OGLASNOJ TABLI, SAJTU ŠKOLE I FB STRANICI