PRIJAVE ZA POLAGANJE
PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU 

PRIMAĆE SE DANA 
28. i 29.05.2012. GODINE
U SEKRETARIJATU ŠKOLE
OD 9 DO 14 ČASOVA