Muzička škola „Isidor Bajić“ organizuje PREZENTACIJU ŠKOLE ZA UPIS U I RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE.

Svi zainteresovani kandidati i njihovi roditelji mogu prisustvovati ovoj prezentaciji u sredu, 27. marta 2013. godine u 18.00h.

Prezentacije će se održati u Svečanoj sali Muzičke škole, Njegoševa 9, Novi Sad.

Dobrodošli!