Emu4you za direktore muzičkih škola:

 1. Pronađite i ostvarite razmenu sa muzičkim školama Evrope
 2. Objavite i pronađite „praktične stvari“, na pr. nalaženje fondova za finansiranje (fund raising)
 3. Prezentujte svoju školu i svoj rad ostalim muzičkim školama Evrope
 4. Saznajte više o muzičkom obrazovanju u drugim zemljama

Emu4you za nastavnike:

 1. Pristupite području muzičkog obrazovanja u Evropi
 2. Učestvujte u razvoju muzičkog obrazovanja u Evropi
 3. Predstavite sebe i promovišite svoj rad
 4. Definišite svoje muzičke interese i pronađite korisne informacije

Neki primeri?

 1. Ako želite projekte razmene učenika? Potražite našu ponudu.
 2. Ako imate dragocena iskustva sa svojom muzičkom školom? Podelite ih objavljivanjem na emu4you.
 3. Ako nudite posebne kurseve za nastavnike? Objavite ih.
 4. Ako ste došli do nekih zanimljivih novosti? Podelite ih sa nama.

Emu4you  je servis u okviru Evropskog Udruženja Muzičkih škola (European Music School Union (EMU).
Emu4you  je informativna platforma, o svemu što se tiče evropskih muzičkih škola i njihovog okruženja.
Deluje na polju interesa svih muzičkih škola u evropskim zemljama.
Ne deluje na polju informacija koje se tiču samo međunacionalnih (međudržavnih) odnosa.

Emu4you  je razvio Andreas Brodbek (Anrdeas Brodbeck) ( andreasbrodbeck@mindclue.ch ), član emu4you web grupe i softver inženjer.