Neki primeri?

  1. Ako želite projekte razmene učenika? Potražite našu ponudu.
  2. Ako imate dragocena iskustva sa svojom muzičkom školom? Podelite ih objavljivanjem na emu4you.
  3. Ako nudite posebne kurseve za nastavnike? Objavite ih.
  4. Ako ste došli do nekih zanimljivih novosti? Podelite ih sa nama.

Emu4you  je servis u okviru Evropskog Udruženja Muzičkih škola (European Music School Union (EMU).
Emu4you  je informativna platforma, o svemu što se tiče evropskih muzičkih škola i njihovog okruženja.
Deluje na polju interesa svih muzičkih škola u evropskim zemljama.
Ne deluje na polju informacija koje se tiču samo međunacionalnih (međudržavnih) odnosa.

 

Emu4you  je razvio Andreas Brodbek (Anrdeas Brodbeck) ( andreasbrodbeck@mindclue.ch ), član emu4you web grupe i softver inženjer.