„Pokret je jedno krupno nasleđe čovekovo… Kažu da je Sokrat voleo da igra, ali ko zna šta je taj mudrac našao u plesu. Možda je našao samo najsavršeniju meru ritma u prirodi, kao što je Gete na nagim leđima žene pažljivo brojao slogove svojih heksametara.“ – Jovan Dučić