POŠTOVANO RODITELJI I DRAGA DECO,
OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE PODELA RASPOREDA
ZA ŠK.2015/16.GODINU,
OBAVITI U UTORAK 01. SEPTEMBRA 2015.GODINE
OD 11-14 ČASOVA
ŽELIMO VAM USPEŠNU NOVI ŠKOLSKU GODINU

KOLEKTIV ŠKOLE