Juče je u našoj školi održan jednodnevni akreditovani seminar „Planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju“ kat.br. 933, čiji su autori i realizatori Violeta Pančić i Tatjana Živanović iz Regionalnog centra za profesionalni razvoj u obrazovanju iz Niša. Cilj ovog seminara je bio unapređenje planiranja, realizacije i evaulacije stručnog usavršavanja zaposlenih. Odnosno kako da, na što kvalitetniji način, svoje stručno usavršavanje uskladimo sa ličnim potrebama, kompetencijama škole, prioritetima i strategijom Ministarstva prosvete.