Peti međunarodni muzički Festival održaće se u OMŠ „Petar Ilić“, u Aranđelovcu, od 17. do25. marta 2012. godine.

Propozicije i prijava za Festival nalaze se na sajtu škole, na linkovina  http://www.muzicka-ar.rs/2011/10/muzicki-festival-propozicije/ i https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE11VFVIWWdqZ3FIbUJrdjFLMUo5aUE6MQ