Saborna crkva Novi Sad, 17. septembar 2012. godine