Ove školske godine zajedno sa pripremnim razredom Muzička škola „Filip Višnjić“ Šid ima ukupno 180 učenika na smerovima harmonike, klavira, flaute, saksofona i klarineta. Nastavni kadar se u poslednjih nekoliko godina značajno podmladio sa visokostručnim kadrom, profesorima koji uglavnom dolaze iz Beograda i Novog Sada. Najviše interesovanja učenika vlada za klavir, tu ima čak sedam klasa, potom sledi harmonika, a onda ostali intrumenti, gde postoji po jedna klasa od svakog. Škola poseduje pijanina, kao i minimum harmonika za nastavu, a ono što najviše nedostaje jesu harmonika sa baritonima i koncertni ili polukoncertni klavir.