Prof. Tijana Božović i Marijana Mirković, druga nagrada, decembar 2014 godine!