Muzička škola „Stevan Mokranjac“ Negotin je dobila verifikaciju novog obrazovnog profila u četvorogodišnjem trajanju – LIKOVNI TEHNIČAR, tako da od školske 2015/16 upisujemo učenike i na ovom smeru i postajemo umetnička škola!