Na osnovu odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 15. maja 2014. godine:

 1. ODLAŽU SE SVE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI dok je na snazi odluka Vlade Republike Srbije o proglašenju VANREDNE SITUACIJE.

 2. Nastava u subotu 17. maja, ponedeljak 19. maja i utorak 20. maja  će se odvijati po redovnom rasporedu.

 3. Termin koncerta za Dan škole će biti objavljen naknadno.  

                                                                                                                Direktor škole