o prijemnom ispitu: prijavljivanju, pripremama za polaganje, polaganju, izlasku konačne rang liste.