Svaki instrument i vokal ima jedinstven zvuk koji se naziva „boja tona“ (engl. „timbre“). Ljudski um je sposoban da raspoznaje boju tona različitih instrumenata čak i kada su visina, jačina i trajanje tona isti. Ta veština se može uvežbati
aktivnim slušanjem, doživljavanjem i osveštavanjem muzičkih elemenata, što i činimo na časovima u „Melodium“-u. Naučnici (The John Hopkins University) su izradili matematički model koji simulira rad mozga koji prima auditivne signale da bi otkrili šta ljudskom umu omogućava raspoznavanje kvaliteta zvuka.