Proba hora muzičke škole „Josif Marinković“ u centru grada!