Koncert povodom uručenja nagrade „Najperspektivniji mladi muzički umetnik“ – duo Aleksandra Latinović – Vidak Mićović, 31.01.2014. godine.