1. Belous Tatiana (Kiev, Ukraine)

2. Nina Jedoksic (Smederevo, Serbia)

3. Ivanova Anastasia (Kharkov, Ukraine)

4. Kao deo nagradnog fonda, svi takmičari 2014. pozvani su da učestvuju na WEB VOICE COMPETITION 2015. bez uplate kotizacije.

 

Detaljnije na www.webvoicecompetition.com (rubrika NEWS).

 

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production ovakvom raspodelom nagradnog fonda pomaže talentovanim mladim pevačima, izabranim pobednicima WEB VOICE COMPETITION u njihovoj muzičkoj karijeri, profesionalnom razvoju i otvaranju novih horizonta u muzičkom svetu.