Galerija “Art 55” se nalazi u Ulici Ćirila i Metodija 17a, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane.