9. januara, 1856. godine, rođen je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije, horovođa Beogradskog pevačkog društva, jedan je od osnivača prve „Srpske muzičke škole“ (1899) (Muzička škola „Mokranjac“). Njegovo delo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. veku („Rukoveti“, „Primorski napjevi“, „Liturgija“).