Beba u materici čuje, pre svega, niske tonove, a visoki tonovi su prigušeni jer ih njeno uho filtrira. Posebno je osetljiva na glas majke koji do nje stiže preko kostiju, odnosno kroz kičmu, a zatim kroz kosti karlice, gde dolazi do rezonance.

Otkucaji majčinog srca daju ritam životu bebe u materici. Majke znaju da ako stave novorođenče na levu stranu grudi, ono će se brže umiriti, jer čuje otkucaje majčinog srca na koje je naviklo još pre rođenja.
Ako u toku trudnoće puštate muziku koja umiruje vas i bebu kad postane nemirna, onda će ta melodija imati isto dejstvo i kad se beba rodi: ona će jasno okretati glavu prema izvoru muzike koju je zapamtila i koja joj je već poznata. To znači da fetus u materici čuje, pamti određenu muziku ili zvuk i odlike glasa, što pokazuje da već ima sposobnost raspoznavanja i učenja.