Muzičko zabavište je vid nastave predviđen za decu od 5-7 godina.
Cilj nastave muzičkog zabavišta je produbljivanje interesovanja i ljubavi prema muzici. Razvijanje osnovnih muzičkih sposobnosti odnosno razvijanje sluha, ritma, muzičke memorije i motorike uz obradu dečijih pesmica sa korišćenjem Orfovog instrumentarija i udaraljki iz Removog programa. Upoznavanje sa muzičkim instrumentima, slušanje vokalne, instrumentalne i simfonijske muzike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45 minuta.