U osnovnoj školi danas ima ukupno 451 učenik na 7 odseka, a zastupljeni su sledeći instrumenti: klavir, harmonika, flauta, klarinet, truba, trombon, gitara, violina, viola, violončelo, solo pevanje, saksofon, frula i gusle. U srednu školu upisano je 90 učenika na odsecima: muzički izvođač, muzički saradnik-teoretičar, muzički saradnik-etnomuzikolog.

Priznanja:

– diploma zaslužne organizacije Opštine Kraljevo (2007);

– škola je članica Zajednice Muzičkih i baletskih škola Srbije i Regionalne zajednice „Centralnog Regiona“;

– od velikog značaja je saradnja sa školama Evropske Unije i to sa Zakladnom umelečkom školom „Nemčice nad Hanou“ (Češka), ZUŠ „Lipani“ (Slovačka), KMS „Limburg“ (Nemačka) i CMD „Sainte Foi les Lion“ (Francuska).