Javni časovi:

Utorak, 20.12.2011. u 18h – Javni čas gudačkog odseka   

Sreda, 21.12.2011. u 19h – Javni čas klavirskog odseka   

Utorak, 27.12.2011. u 19h – Javni čas odseka za gitaru   

Sreda, 28.12.2011. u 17h – Kostimirani koncert   

Četvrtak, 29.12.2011. u 19h – Javni čas duvačkog odseka