Takmičenje Mladi Virtuoz 2014 održaće se u Muzičkoj školi Petar Konjović u Beogradu, ul.Grčića Milenka br.71, u periodu od 23 do 28 maja 2014.
Više informacija možete pronaći na web stranici:
www.musiccompetitionyv.weebly.com