Sveukupne reziltati takmičenja Memorijal „Dušan Protić održanog u organizaciji MŠ Vatroslav Lisinski, u Beogradu: klarinet, gudački instrumenti, klavir, harmonika, duvački instrumenti, gitara, harfa, kontrabas, kamerma muzika, možete ideti na linku http://www.lisinski.edu.rs/rezultati.html