Muzička škola „Josif Marinković“, Zrenjanin
Maturski ispit učenika Petraš Alena – gitara
Klasa: Branko Barnić