Master klas omogućava aktivno i pasivno učešće učenika klavira i klavirskih saradnika, učenika i profesora solo pevanja.
Imena polaznika i program potrebno je dostaviti na mejl: trobni@gmail.com ili staleksandra17@gmail.com do 25.06.2012. godine, na prijavama naznačiti telefon polaznika, mejl,  da li želi aktivno ili pasivno učešće.
AKTIVNO UČEŠĆE učenika 10 eura po času po polazniku – učešće se plaća na master klasu.

S poštovanjem,
Udruženje muzičkih i
baletskih pedagoga Srbije
____________________________