Sa beplatne muzičke radionice na kojoj smo se družili i svirali, održane 1.7.2012., od 16h do 19h, na Štrandu, u Novom Sadu.
Organizacija Privatne MŠ Music Harmony, Novi Sad, vas pozdravlja!